Home
Videos uploaded by user “PSM Vietnam”
Đám Cưới Như Mơ - Demo style Sample PSM V3.0 - Yamaha PSR S970 -S975
 
03:31
Style: Đám Cưới Như Mơ Sample PSM-V3 giá 2 triệu, đi kèm với hơn 550 styles có intro, 20 bank tiếng làm sẳn và đầy đủ multi-pad. Đặc biệt giao cả file gốc cpf. Điện thoại liên hệ: 0934929090 Địa chỉ cửa PSM: 37A Nguyễn Đình Chiểu, P. DDaKao, Q.1, TP.HCM Style mới sẽ được cập nhật tại link Facebook: https://www.facebook.com/psmvietnam
Views: 204863 PSM Vietnam
Chim trắng mồ côi | Sample PSM-V1.1
 
03:23
Chim trắng mồ côi | Sample PSM-V1.1 Demo: Quốc Đạt Pianist Keyboard demo: Yamaha PSR-S970 ----- Điện thoại: 0934.92.90.90 Cửa hàng PSM: 280/10 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM ------ Style tương thích với các dòng đàn Yamaha PSR: S950 - S750 - S670 - S970 Website: www.psmvietnam.com (Under construction) Facebook: http://www.facebook.com/psmvietnam
Views: 53996 PSM Vietnam
Blues 6/8 - Thuở Ấy Có Em | Sample PSM-V1.1
 
05:07
Blues 6/8 - Thuở Ấy Có Em | Sample PSM-V1.1 Demo: Quốc Đạt Keyboard demo: Yamaha PSR-S970 ----- Điện thoại: 0934.92.90.90 Cửa hàng PSM: 280/10 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM ------ Style tương thích với các dòng đàn Yamaha PSR: S950 - S750 - S670 - S970 Website: www.psmvietnam.com (Under construction) Facebook: http://www.facebook.com/psmvietnam
Views: 50161 PSM Vietnam
Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ | Yamaha Style | Team PSM
 
02:44
GẶP NHAU GIỮA RỪNG MƠ | Sample PSM-V1 Demo: Thắng Đen Keyboard Keyboard demo: Yamaha PSR-S970 ----- Điện thoại: 0934.92.90.90 Cửa hàng PSM: 280/10 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM ------ Style tương thích với các dòng đàn Yamaha PSR: S950 - S750 - S670 - S970 Website: www.psmvietnam.com (Under construction) Facebook: http://www.facebook.com/psmvietnam
Views: 31175 PSM Vietnam
Bến Sông Chờ | Sample PSM-V1.1
 
03:01
Bến Sông Chờ| Sample PSM-V1.1 Demo: Thắng Đen Keyboard Keyboard demo: Yamaha PSR-S970 ----- Điện thoại: 0934.92.90.90 Cửa hàng PSM: 280/10 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM ------ Style tương thích với các dòng đàn Yamaha PSR: S950 - S750 - S670 - S970 Website: www.psmvietnam.com (Under construction) Facebook: http://www.facebook.com/psmvietnam Category Music
Views: 50266 PSM Vietnam
DJ-PSM.V2 | Đã Không Yêu Thì Thôi | Sample PSM-V2.0
 
03:28
DJ-PSM.V2 | Đã Không Yêu Thì Thôi | Sample PSM-V2.0 Demo: Quyên Triệu Keyboard demo: Yamaha PSR-S970 ----- Điện thoại: 0934.92.90.90 Cửa hàng PSM: 280/10 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM ------ Style tương thích với các dòng đàn Yamaha PSR: S950 - S750 - S670 - S970 Website: www.psmvietnam.com (Under construction) Facebook: http://www.facebook.com/psmvietnam
Views: 37245 PSM Vietnam
Tình Yêu Của Tôi (Amore' Mio) | Style & Sample PSM-V2.0
 
02:36
- Giá bộ V2.0 Cho S770 & S970: 2 triệu + Giao file gốc cpf, kèm 260 style intro, bank tiếng, multipad - Giá bộ V2.0 Cho S750 & S950 : 1tr5 + Cài trực tiếp tại cửa hàng PSM, kèm 260 style intro bank tiếng, multipad --- Điện thoại liên hệ: 0934.92.90.90 Địa chỉ cửa hàng PSM: 280/10 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Views: 53321 PSM Vietnam
Lạc Trôi | Style & Sample PSM-V2.0
 
03:29
- Giá bộ V2.0 Cho S770 & S970: 2 triệu + Giao file gốc cpf, kèm 260 style intro, bank tiếng, multipad - Giá bộ V2.0 Cho S750 & S950 : 1tr5 + Cài trực tiếp tại cửa hàng PSM, kèm 260 style intro bank tiếng, multipad --- Điện thoại liên hệ: 0934.92.90.90 Địa chỉ cửa hàng PSM: 280/10 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Views: 40094 PSM Vietnam
Sa Mưa Giông | Sample PSM-V1.1 | Team PSM
 
04:02
Sa Mưa Giông Sample PSM-V1.1 Demo: Thắng Đen Keyboard Keyboard demo: Yamaha PSR-S970 ----- Điện thoại: 0934.92.90.90 Cửa hàng PSM: 280/10 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM ------ Style tương thích với các dòng đàn Yamaha PSR: S950 - S750 - S670 - S770 - S970 Website: www.psmvietnam.com (Under construction) Facebook: http://www.facebook.com/psmvietnam
Views: 21329 PSM Vietnam
Cha Cha Cha PSM04 | Hình Bóng Quê Nhà
 
02:45
Cha Cha Cha PSM04 | Sample PSM-V1.1 Demo: A.Xum Keyboard demo: Yamaha PSR-S970 ----- Điện thoại: 0934.92.90.90 Cửa hàng PSM: 280/10 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM ------ Style tương thích với các dòng đàn Yamaha PSR: S950 - S750 - S670 - S970 Website: www.psmvietnam.com (Under construction) Facebook: http://www.facebook.com/psmvietnam
Views: 70928 PSM Vietnam
Miền Tây Quê Tôi | Sample PSM-V1.1 | Team PSM
 
03:03
Miền Tây Quê Tôi | Sample PSM-V1.1 Demo: Quyên Triệu Keyboard demo: Yamaha PSR-S970 ----- Điện thoại: 0934.92.90.90 Cửa hàng PSM: 280/10 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM ------ Style tương thích với các dòng đàn Yamaha PSR: S950 - S750 - S670 - S970 Website: www.psmvietnam.com (Under construction) Facebook: http://www.facebook.com/psmvietnam
Views: 55867 PSM Vietnam
Đạo Làm Con | Style & Sample PSM - V2.0
 
02:17
Cập nhật giá đàn tháng 5/2017 💸 S770: 23tr5 tặng kèm sample PSM-V2.0 và bao da 💸 S970: 30tr5 tặng kèm sample PSM-V2.0 và bao da 💸 S970 cài đặt bộ sample kết hợp (V7 MLA và V2.0 PSM) giá 31tr5 tặng bao da ☎️ Điện thoại liên hệ: 0934 92 90 90 💡 Địa chỉ mới: 925/12A Hậu Giang, P11, Q.6, Tp.HCM
Views: 12117 PSM Vietnam
Áo Mới Cà Mau | Sample PSM-V1.1 | Team PSM
 
02:37
Áo Mới Cà Mau | Sample PSM-V1.1 Demo: A.XUM Keyboard demo: Yamaha PSR-S970 ----- Điện thoại: 0934.92.90.90 Cửa hàng PSM: 280/10 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM ------ Style tương thích với các dòng đàn Yamaha PSR: S950 - S750 - S670 - S970 Website: www.psmvietnam.com (Under construction) Facebook: http://www.facebook.com/psmvietnam
Views: 28263 PSM Vietnam
Chiếc Khăn Piêu | Yamaha Style | Team PSM
 
01:45
CHIẾC KHĂN PIÊU | Sample PSM-V1 Demo: Thắng Đen Keyboard Keyboard demo: Yamaha PSR-S970 ----- Điện thoại: 0934.92.90.90 Cửa hàng PSM: 280/10 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM ------ Style tương thích với các dòng đàn Yamaha PSR: S950 - S750 - S670 - S970 Website: www.psmvietnam.com (Under construction) Facebook: http://www.facebook.com/psmvietnam
Views: 16248 PSM Vietnam
Hồn Quê - PSM - Yamaha Style
 
02:45
HỒN QUÊ - PSM - Yamaha Style Demo: Quyên Triệu - PSM Team Keyboard demo: Yamaha PSR - S970 ----------------------------------------­--- Style tương thích với các dòng đàn Yamaha PSR: S950 - S750 - S670 - S970 Website: www.psmvietnam.com (Under construction) Facebook: http://www.facebook.com/psmvietnam
Views: 117542 PSM Vietnam
Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu | Sample PSM V1.1 | Team PSM
 
03:09
Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu | Sample PSM-V1.1 Demo: Thế Huy Keyboard demo: Yamaha PSR-S970 ----- Điện thoại: 0934.92.90.90 Cửa hàng PSM: 280/10 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM ------ Style tương thích với các dòng đàn Yamaha PSR: S950 - S750 - S670 - S970 Website: www.psmvietnam.com (Under construction) Facebook: http://www.facebook.com/psmvietnam
Views: 19228 PSM Vietnam
Đoạn Tuyệt - Demo style bộ sample PSM V3.0 - S970 & S975
 
03:29
Đoạn Tuyệt - Demo style bộ sample PSM V3.0 - S970 & S975 - Điện thoại liên hệ: 0934929090 Sample PSM-V3 đi kèm với hơn 550 styles có intro, 20 bank tiếng làm sẳn và đầy đủ multi-pad. Đặc biệt giao cả file gốc cpf. Link Facebook: https://www.facebook.com/psmvietnam
Views: 14566 PSM Vietnam
Thương Nhau Lý Tơ Hồng | Style & Sample PSM-V2.0
 
02:37
☎️ Điện thoại liên hệ: 0934 92 90 90 Địa chỉ mới: 925/12A Hậu Giang, P11, Q.6, Tp.HCM
Views: 30967 PSM Vietnam
Nỗi Buồn Mẹ Tôi | Sample PSM-V1.1
 
03:58
Nỗi Buồn Mẹ Tôi | Sample PSM-V1.1 Demo: Quyên Triệu Keyboard demo: Yamaha PSR-S970 ----- Điện thoại: 0934.92.90.90 Cửa hàng PSM: 280/10 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM ------ Style tương thích với các dòng đàn Yamaha PSR: S950 - S750 - S670 - S970 Website: www.psmvietnam.com (Under construction) Facebook: http://www.facebook.com/psmvietnam
Views: 53559 PSM Vietnam
Những Lời Này Cho Em | Sample PSM-V1.1
 
02:27
Những Lời Này Cho Em| Sample PSM-V1.1 Demo: A.XUM Keyboard demo: Yamaha PSR-S970 ----- Điện thoại: 0934.92.90.90 Cửa hàng PSM: 280/10 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM ------ Style tương thích với các dòng đàn Yamaha PSR: S950 - S750 - S670 - S970 Website: www.psmvietnam.com (Under construction) Facebook: http://www.facebook.com/psmvietnam
Views: 15155 PSM Vietnam
Đêm Mưa Nhớ Mẹ | Sample PSM-V1.1| Team PSM
 
03:37
Đêm Mưa Nhớ Mẹ | Sample PSM-V1.1 Demo: A.XUM Keyboard demo: Yamaha PSR-S970 ----- Điện thoại: 0934.92.90.90 Cửa hàng PSM: 280/10 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM ------ Style tương thích với các dòng đàn Yamaha PSR: S950 - S750 - S670 - S970 Website: www.psmvietnam.com (Under construction) Facebook: http://www.facebook.com/psmvietnam
Views: 22180 PSM Vietnam
Hướng dẫn ghép nhiều bộ sample lại với nhau
 
04:11
Hướng dẫn ghép sample đàn Yamaha Link tải phần mềm Yamaha Expansion Manager: http://zipansion.com/2cN6C
Views: 17253 PSM Vietnam
Thề Non Hẹn Biển | Sample PSM-V1.1 | Team PSM
 
02:18
Thề Non Hẹn Biển | Sample PSM-V1.1 Demo: A.XUM Keyboard demo: Yamaha PSR-S970 ----- Điện thoại: 0934.92.90.90 Cửa hàng PSM: 280/10 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM ------ Style tương thích với các dòng đàn Yamaha PSR: S950 - S750 - S670 - S970 Website: www.psmvietnam.com (Under construction) Facebook: http://www.facebook.com/psmvietnam
Views: 22801 PSM Vietnam
Nối Lại Tình Xưa | Sample PSM-V1.1
 
03:25
Nối Lại Tình Xưa | Sample PSM - Điện thoại: 0934.92.90.90 Style tương thích với các dòng đàn Yamaha PSR: S950 - S750 - S670 - S770 - S970 Tyros 5 và Genos. Facebook: http://www.facebook.com/psmvietnam
Views: 129971 PSM Vietnam
Sample PSM-V3.0 | Demo style Con Đường Xưa Em Đi
 
03:07
Sample PSM V3.0 cho S970 - S975 - Tyros 5 - Genos Điện thoại liên hệ: 0934929090
Views: 15191 PSM Vietnam
Sóc Sờ Bai Sóc Trăng | Sample PSM-V1.1| Team PSM
 
02:49
Sóc Sờ Bai Sóc Trăng | Sample PSM-V1.1 Demo: Quyên Triệu Keyboard demo: Yamaha PSR-S970 ----- Điện thoại: 0934.92.90.90 Cửa hàng PSM: 280/10 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM ------ Style tương thích với các dòng đàn Yamaha PSR: S950 - S750 - S670 - S970 Website: www.psmvietnam.com (Under construction) Facebook: http://www.facebook.com/psmvietnam
Views: 245387 PSM Vietnam
Duyên Phận | Sample PSM V1.0 | Hòa tấu organ
 
03:34
DUYÊN PHẬN - PSM - Yamaha Style. Chi tiết liên hệ: 0934.92.90.90 Style tương thích với các dòng đàn Yamaha PSR: S950 - S750 - S670 - S970 Facebook: http://www.facebook.com/psmvietnam -- #organ #DuyenPhan #samplePSM
Views: 373730 PSM Vietnam
Tàu Anh Qua Núi | Sample PSM-V1.1
 
02:37
Tàu Anh Qua Núi | Sample PSM-V1.1 Demo: Phú Lộc Keyboard demo: Yamaha PSR-S970 ----- Điện thoại: 0934.92.90.90 Cửa hàng PSM: 280/10 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM ------ Style tương thích với các dòng đàn Yamaha PSR: S950 - S750 - S670 - S970 Website: www.psmvietnam.com (Under construction) Facebook: http://www.facebook.com/psmvietnam
Views: 28234 PSM Vietnam
Anh Cứ Đi Đi | Sample PSM-V1.1
 
04:35
Anh Cứ Đi Đi | Sample PSM-V1.1 Demo: Trung Nghĩa Keyboard demo: Yamaha PSR-S970 ----- Điện thoại: 0934.92.90.90 Cửa hàng PSM: 280/10 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM ------ Style tương thích với các dòng đàn Yamaha PSR: S950 - S750 - S670 - S970 Website: www.psmvietnam.com (Under construction) Facebook: http://www.facebook.com/psmvietnam
Views: 9774 PSM Vietnam
Cha Cha Cha PSM03 | Team PSM | Yamaha Style
 
02:53
CHA CHA CHA PSM03 | Sample PSM-V1 Demo: Thắng Đen Keyboard Keyboard demo: Yamaha PSR-S970 ----- Điện thoại: 0934.92.90.90 Cửa hàng PSM: 37A Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐaKao, Q.1, TP.HCM ------ Style tương thích với các dòng đàn Yamaha PSR: S950 - S750 - S670 - S970 Website: www.psmvietnam.com (Under construction) Facebook: http://www.facebook.com/psmvietnam
Views: 61335 PSM Vietnam
Chuyện Ba Mùa Mưa | Yamaha Style | Team PSM
 
03:12
CHUYỆN BA MÙA MƯA | Sample PSM-V1 Demo: Thắng Đen Keyboard Keyboard demo: Yamaha PSR-S950 ----- Điện thoại: 0934.92.90.90 Cửa hàng PSM: 280/10 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM ------ Style tương thích với các dòng đàn Yamaha PSR: S950 - S750 - S670 - S970 Website: www.psmvietnam.com (Under construction) Facebook: http://www.facebook.com/psmvietnam
Views: 21331 PSM Vietnam
Để Trả Lời Một Câu Hỏi | Syle & Sample PSM-V2.0
 
03:57
Điện thoại: 0934.92.90.90 Cửa hàng PSM: 280/10 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM Chuyên mua bán các dòng đàn Yamaha, Korg...
Views: 5833 PSM Vietnam
Em Là Của Anh | Sample PSM-V1.1
 
03:27
Em Là Của Anh | Sample PSM-V1.1 Demo: Phú Lộc Keyboard demo: Yamaha PSR-S970 ----- Điện thoại: 0934.92.90.90 Cửa hàng PSM: 280/10 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM ------ Style tương thích với các dòng đàn Yamaha PSR: S950 - S750 - S670 - S970 Website: www.psmvietnam.com (Under construction) Facebook: http://www.facebook.com/psmvietnam
Views: 14390 PSM Vietnam
Đắp Mộ Cuộc Tình - S770 | Rhumba Hải Ngoại 2 - Sample PSM V3.0
 
03:54
Đắp Mộ Cuộc Tình sử dụng style Rhumba Hải Ngoại 2 trên nền bộ sample PSM-V3.0 Liên hệ sample: 0934929090 Page facebook: https://www.facebook.com/psmvietnam
Views: 44992 PSM Vietnam
Vùng Lá Me Bay - PSM V2.0 - Yamaha Style
 
02:59
Vùng Lá Me Bay - Demo: Quyên Triệu - Team PSM. Chi tiết liên hệ: 0934.92.90.90 Style tương thích với các dòng đàn Yamaha PSR: S950 - S750 - S670 - S970 Fanpage PSM Vietnam: https://www.facebook.com/psmvietnam/ -- #organ #vunglamebay #samplePSM
Views: 1949267 PSM Vietnam
Vì Yêu | Sample PSM-V1.1
 
02:35
Vì Yêu | Sample PSM-V1.1 Demo: Phú Lộc Keyboard demo: Yamaha PSR-S970 ----- Điện thoại: 0934.92.90.90 Cửa hàng PSM: 280/10 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM ------ Style tương thích với các dòng đàn Yamaha PSR: S950 - S750 - S670 - S970 Website: www.psmvietnam.com (Under construction) Facebook: http://www.facebook.com/psmvietnam
Views: 7270 PSM Vietnam
Biển Tình  | Style & Sample PSM - V2.0
 
02:45
Cập nhật giá đàn tháng 5/2017 💸 S770: 23tr5 tặng kèm sample PSM-V2.0 và bao da 💸 S970: 30tr5 tặng kèm sample PSM-V2.0 và bao da 💸 S970 cài đặt bộ sample kết hợp (V7 MLA và V2.0 PSM) giá 31tr5 tặng bao da ☎️ Điện thoại liên hệ: 0934 92 90 90 💡 Địa chỉ mới: 925/12A Hậu Giang, P11, Q.6, Tp.HCM
Views: 8739 PSM Vietnam
Phút Đầu Tiên | Sample PSM-V1.1
 
02:50
Phút Đầu Tiên | Sample PSM-V1.1 Demo: A.Xum Keyboard demo: Yamaha PSR-S970 ----- Điện thoại: 0934.92.90.90 Cửa hàng PSM: 280/10 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM ------ Style tương thích với các dòng đàn Yamaha PSR: S950 - S750 - S670 - S970 Website: www.psmvietnam.com (Under construction) Facebook: http://www.facebook.com/psmvietnam
Views: 4094 PSM Vietnam
Nhớ Người Tình Xa | Style & Sample PSM-V2.0
 
02:45
☎Điện thoại liên hệ: 0934.92.90.90 🔍Địa chỉ cửa hàng PSM: 280/10 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Views: 9760 PSM Vietnam
Phải Lòng Con Gái Bến Tre | Sample PSM-V1.1| Team PSM
 
04:22
Phải Lòng Con Gái Bến Tre | Sample PSM-V1.1 Demo: A.XUM Keyboard demo: Yamaha PSR-S970 ----- Điện thoại: 0934.92.90.90 Cửa hàng PSM: 280/10 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM ------ Style tương thích với các dòng đàn Yamaha PSR: S950 - S750 - S670 - S970 Website: www.psmvietnam.com (Under construction) Facebook: http://www.facebook.com/psmvietnam
Views: 47333 PSM Vietnam
Rhumba Lệ Quyên 2: Hoa Nở Về Đêm | Sample PSM-V1.1
 
04:02
Hoa Nở Về Đêm | Sample PSM-V1.1 Demo: Trung Nghĩa Keyboard demo: Yamaha PSR-S970 ----- Điện thoại: 0934.92.90.90 Cửa hàng PSM: 280/10 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM ------ Style tương thích với các dòng đàn Yamaha PSR: S950 - S750 - S670 - S970 Website: www.psmvietnam.com (Under construction) Facebook: http://www.facebook.com/psmvietnam
Views: 69747 PSM Vietnam
Vào Hạ | Style & Sample PSM-V2.0
 
02:22
Địa chỉ cửa hàng PSM: 925/12A Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, TP.HCM Điện thoại: 0934.92.90.90
Views: 4029 PSM Vietnam
Khổ Vì Yêu Nàng | Sample PSM-V1.1
 
02:22
Khổ Vì Yêu Nàng | Sample PSM-V1.1 Demo: Phú Lộc Keyboard demo: Yamaha PSR-S970 ----- Điện thoại: 0934.92.90.90 Cửa hàng PSM: 280/10 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM ------ Style tương thích với các dòng đàn Yamaha PSR: S950 - S750 - S670 - S970 Website: www.psmvietnam.com (Under construction) Facebook: http://www.facebook.com/psmvietnam
Views: 4623 PSM Vietnam
Tình Ca Quê Hương | Sample PSM-V1.1 | Team PSM
 
04:28
TÌNH CA QUÊ HƯƠNG | Sample PSM-V1.1 Demo: Thắng Đen Keyboard Keyboard demo: Yamaha PSR-S950 ----- Điện thoại: 0934.92.90.90 Cửa hàng PSM: 280/10 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM ------ Style tương thích với các dòng đàn Yamaha PSR: S950 - S750 - S670 - S970 Website: www.psmvietnam.com (Under construction) Facebook: http://www.facebook.com/psmvietnam
Views: 6416 PSM Vietnam
Đêm Huyền Diệu | Sample PSM-V1.1 | Team PSM
 
03:05
Đêm Huyền Diệu | Sample PSM-V1.1 Demo: A.XUM Keyboard demo: Yamaha PSR-S970 ----- Điện thoại: 0934.92.90.90 Cửa hàng PSM: 280/10 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM ------ Style tương thích với các dòng đàn Yamaha PSR: S950 - S750 - S670 - S970 Website: www.psmvietnam.com (Under construction) Facebook: http://www.facebook.com/psmvietnam
Views: 6467 PSM Vietnam
Ngợi Ca Quê Hương Em | Style & Sample PSM-V2.0
 
03:05
- Giá bộ V2.0 Cho S770 & S970: 2 triệu + Giao file gốc cpf, kèm 260 style intro, bank tiếng, multipad - Giá bộ V2.0 Cho S750 & S950 : 1tr5 + Cài trực tiếp tại cửa hàng PSM, kèm 260 style intro bank tiếng, multipad --- Điện thoại liên hệ: 0934.92.90.90 Địa chỉ cửa hàng PSM: 280/10 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Views: 16596 PSM Vietnam
Nơi Này Có Em | Style & Sample PSM-V2.0
 
03:13
Điện thoại liên hệ: 0934.92.90.90
Views: 13473 PSM Vietnam
Slowrock Hai Mùa Noel - | Sample PSM-V2
 
03:15
Slowrock Hai Mùa Noel - | Sample PSM-V2 Demo: Phú Lộc Keyboard demo: Yamaha PSR-S970 ----- Điện thoại: 0934.92.90.90 Cửa hàng PSM: 280/10 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM ------ Style tương thích với các dòng đàn Yamaha PSR: S950 - S750 - S670 - S970 Website: www.psmvietnam.com (Under construction) Facebook: http://www.facebook.com/psmvietnam
Views: 6609 PSM Vietnam
DJ-PSM.V2 | BAY | Sample PSM-V2.0
 
03:11
DJ-PSM.V2 | BAY | Sample PSM-V2.0 Demo: Quyên Triệu Keyboard demo: Yamaha PSR-S970 ----- Điện thoại: 0934.92.90.90 Cửa hàng PSM: 280/10 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM ------ Style tương thích với các dòng đàn Yamaha PSR: S950 - S750 - S670 - S970 Website: www.psmvietnam.com (Under construction) Facebook: http://www.facebook.com/psmvietnam
Views: 15220 PSM Vietnam
Sample PSM V3.0 | Về Đâu Mái Tóc Người Thương
 
02:37
Điện thoại liên hệ mua đàn và sample PSM : 0934929090
Views: 6489 PSM Vietnam